NASRAT! 8

30/01/2015 09:29
Mamma Mia!

Následující týden Judas Priest věnoval nácviku aerokosmického boje v simulátorech a Ivan s Alicem Cooperem mu dávali lekce z bojového umění. Bylo mu to podezřelé, lekce z bojového umění mu totiž prakticky nařídil Manowar. Buď jak buď, koncem týdne přistál na základně Halda a Judas Priest se dozvěděl co mělo být to překvapení. Byla to nejsilnější modifikace lodi Thor M. Aero. Smolně černý monolitický trup a agresivní křivky křídel nenechávaly nikoho na pochybách, k čemu byl vytvořen. Judas Priest chvíli stál neschopen slova neboť věděl že jakkoliv vypadá Aero agresivně, jeho letové výkony nechávají vzhled daleko za sebou. Halda se na něj pobaveně díval a podal mu startovací klíč.

"Nestůj tu jak vemeno," ozvalo se z Judasova Komunikátoru. Byl to Manowar. "Z brány 2375 právě odstartoval jeden pitomej Savage na cvičnej let na Mamma Mia, tak jestli ho chceš dohnat než nabere mimoprostorovou rychlost..."

Judas Priest vlezl dovnitř a připoutal se do anatomického sedadla vyrobeného z kůže muongora. Zasunul startovací klíč, probudil bionický mozek a spustil startovací sekvenci. Jednotlivé bloky pohonných systémů provedly self-test zatímco z hangáru byl odčerpáván vzduch. Judas Priest doslova cítil tu brutální sílu která čeká na příkaz vyrazit, jako stalčená pružina. Dveře hangáru se otevřely do kosmického prostoru a Judas skrz ně Aero pomalu vyvedl. Venku našel na radaru zrychlující Savage. Poslal posádce signál že na ně cvičně zaútočí a naložil motorům co mohl. Ze zádě stroje vyšlehla díky přídavným urychlovačům téměř rychlostí světla přehřátá plasma. "A kurva! Jede to jak píča!", pomyslel si Judas Priest vražený hluboko do sedačky a neschopen pohybu. Za chvíli začal dotahovat Savage. Věděl že pokud chce vykonat cvičný přepad, musí jej dostihnout dřív než dosáhne relativní změny rychlosti která mu umožní poskládat dostatečné množství harmonických prostorových rezonancí k průrazu do mimoprostoru. Mimoprostorem uměl Savage cestovat rychleji než cokoliv co náš Vesmír dosud spatřil. Savage by však neměl proti Thoru M Aero moc velkou šanci. V reálném prostoru byly jeho manévrovací schopnosti mnohem horší, Savage by musel spoléhat pouze na svou schopnost vyrábět nepředstavitelná kvanta energie. Musel by se mu povést přímý zásah přehřátou plasmou což však na vzdálenost ze které mohl Thor M použít zase svůj arsenál vražedné brutality nebylo vůbec snadné. Nakonec se ve formaci vrátili k Arachnoru, Judas si totiž chtěl vyzkoušet způsob jakým poletí při útoku na Areschloch. Zvláštní, pomyslel si Judas Priest, že značný počet posádek Savage tvoří ženské. A nevěděl zda je upřednostňuje Velení nebo se o to snaží samy. Síla, schopnosti a velikost Savage byly jistě impozantní, ale on sám by je za ovladatelnost a zrychlení Thora M nevyměnil.

Judas Priest si z průvlaku vyzvedl dva jako stehno tlusté supravodivé kabely a pilon kterým připojili Judasovo Aero na hřbet Savage. Kabely byly nutné pro propojení energetických systémů lodí, Thor M totiž neuměl vyrobit dostatečné množství energie aby mohl cestovat mimoprostormam takovou rychlostí jako Savage, jeho existenční transformátory tak budou dopovány i z ohromného reaktoru Savage. Systémy Thoru M sice nebyly na něco takového navrženy, ale podle všeho by to měly vydržet. Piloti byli pouze varováni před možným výskytem jistých rušivých jevů.

Velitelka Savage čekala na Judasův signál který byl zase podmíněn synchronizací cívek existenčních transformátorů Thoru M podle Savage. Protože cívky se řídí složitým algoritmem popisujícím vznik chaosu, zabralo to i sofistikovanému bionickému výpočetnímu centru Judasovy lodi několik minut. Poté soulodí vyrazilo vpřed. Pro proniknutí do mimoprostoru musely lodi během co nejkratší doby získat relativní rychlost alespoň zlomku rychlosti světla pro nasbírání dostatečného množství časoprostorových harmonických rezonancí. To také vysvětluje značný přebytek tahu všech isarnských lodí fungujících na Nasranostní pohon. Thor M měl větší přebytek tahu než Savage proto ho poněkud tahal vpřed. Jako obvykle nejdřív začaly transformátory mírně bzučet. Jak se rychlost zvyšovala, byl jejich zvuk stále jasnější a čistší. Pak přešly v akordy jakýchsi nestvůrných kosmických varhan, které téměř jako hmotná substance pronikaly celým interiérem lodi. Judase z toho vždy zamrazilo – byl to totiž samotný časoprostor který jejich lodi donutily znít. V jednom okamžiku zvuk zesílil a začal připomínat zvuk dobře našláplé metalové kytary. Bylo cítit, jak se vše vlní v souladu s akordem. Právě překonali ekvivalentní rychlost světla. Teď začala velitelka Threa ukazovat zač je toho Savage. Její reaktor se rozjel jako urvaný z řetězu tíživé reality. Plnil cívky transformátorů takovou záplavou energie, že se s ní vyrovnávací systém Thoru M jen obtížně vypořádával. Judas Priest měl pocit že Savage mu chvílemi mizí a zase se objevuje, současně však byl tažen vpřed s razancí jaderného výbuchu, během několika chvil dosáhli rychlosti kterou Judas Priest ještě neokusil. Cívky transformátorů vydávaly nepříjemně zvonivý skřípavý zvuk jako když vazbí kombo a také měl pocit, že se mu palubní deska vzdálila na kilometry. Natáhl ruku a nebyl schopen dohlédnout na své prsty. Zvláštní, pomyslel si. Pak si uvědomil, že ho volá Threa. Bylo to důležité, neboť musel ručně aktivovat zpomalovací systém. „Haló Judasi, začnu počítat do deseti, pak aktivuješ systém, jinak to přeletíš!“ Judas Priest se jen obtížně soustředil. Kvůli časoprostorové dilataci se mu podařilo spínač nahmatat až když Threa odpočítávala číslici sedm. Nepřesnost se kterou ho musel stisknout však nebyla velká, činila maximálně pětadvacetinu sekundy, jinak by vyrovnávací systém nedokázal loď zpomalit v souladu se Savage a cíl by přeletěl.

"Deset!" Judasovi přejel přes oči krvavý závoj nebo se mu to alespoň zdálo. Věděl že vyrovnávací systém se teď ze všech sil snaží zachovat strukturální integritu lodi i jeho samotného. Tato fáze letu by se dala nazvat jakkoliv jen ne stabilní, jevy které zpomalovací fázi z takové rychlosti provázely nebyly ještě zcela poznány, a tak se jádra obou lodí chvěla v souboji s časoprostorem. Judas Priest cítil jak chvílemi injektory vstřikují do reaktoru roztavené plutonium a vzápětí se loď zbavuje přebytku energie vypouštěním plasmy přehřáté na několik milionů stupňů. Pak přešli do reálného časoprostoru. Nebyl však čas na oddych. Soulodí se vnořilo rychlostí 100 000 km/h do atmosféry planety Mamma Mia. Byl to zhruba dvojnásobek toho pro co byl Thor M navržen, ale tepelný štít Savage ho měl teoreticky proti nejhoršímu ochránit. Stejně však na náběžných hranách křídel nastal creep biometalické slitiny z níž byl postaven. Samoopravovací systém bude mít po zpomalení co dělat, což ovšem nebylo moc povzbudivé protože bude vyžadovat značnou část výkonu reaktoru právě ve fázi útoku. Nedalo se nic dělat - v prvních sekundách se muselo spoléhat na Savage. V rychlosti 50 000 kilometrů v hodině se lodi oddělily (pilon stejně uhořel) a pokračovaly samostatně. Judas Priest manévroval kolem Savage a simuloval jeho ochranu proti nepřátelským stíhačkám a raketám. Neustále prudce zpomalovali a padali atmosférou nešťastné planety. Mamma Mia byla sice planetou terestrického typu, byla dokonce o něco větší než Isarna nebo Země, měla dokonce i hustou atmosféru, ale nikdy se na ní nevyvinuly vyšší formy života. Nikomu se na ní také nepodařilo změnit atmosféru aby mohla být osídlena, bylo to způsobeno neustálým gigantickým únikem toxických plynů z jejího nitra. Isarňané na ní proto jen na její oběžné dráze vybudovali několik vojenských základen a používali ji jako střelnici. Ooorongové, kteří vždy záviděli Isarňanům jejich technologický pokrok sice celkem oprávněně namítali že planeta není až tak mrtvá, že se tam vyskytuje jistý druh Mammamijského dravého hlemýždě který se jinde v Galaxii nevyskytuje než na planetě Mamma Mia a na jistém sympoziu vyzvali Isarňany aby testy svých zbraní na Mamma Mia ukončili, avšak nakonec museli celkem ochotně uznat že je lepší když Isarňané zkoušejí své zbraně v domovině Mammamijského dravého hlemýždě než samotných Ooorongů.

Při rychlosti pětkrát převyšující rychlost zvuku se obě lodi přimkly nad terén. Na holografických indikátorech se jim objevil simulovaný cíl. Savage odkryla na spodní straně svého štítu ejektory plasmy a z pumovnice odhodila malý bonus - sto vysoce průrazných pum. Tyto samostatně naváděné pumy měly po odhození nastoupat do výšky několika kilometrů a po průletu Savage dokonat její dílo zkázy i hluboko v podzemí kam přehřátá plasma nedosáhla.

"Tři, dva, jedna..." Z břicha Savage vytryskl paprsek tisíckrát jasnější než slunce které právě vycházelo na obzoru. Zanechávala za sebou mohutnou brázdu roztavené zeminy jako probuzený vulkán nepředstavitelné síly. Čas k návratu. Savage i Thor M zapnuli přídavné spalování a zamířily mimo atmosféru.