NASRAT! 5

30/01/2015 09:24
Nakládačka jako svině. Metalizování.
Judas Priest seděl v pilotním křesle své kosmické lodi zaparkované na okraji Galaxie a s nohama na palubní desce se oddával metalové hudbě a cigáru. Jinak řečeno, plně se věnoval své nejoblíbenější činnosti. Flákání. Idilickou atmosféru narušil komunikační panel, který oznámil že se s ním někdo pokouší navázat subprostorové spojení. Judas Priest Nasraně mrštil cigárem kterému již beztak chytal filtr do popelníku (kupodivu svou loď udržoval v rozumné čistotě) a křikl na palubní počítač „Příjem, kurva do píči!“

Na obrazovce před ním se objevil Brutal. „Zdar pičo Brutale,“ pozdravil ho. „Co se do hajzlu děje?“ „Nic kór moc,“ ujistil ho Brutal. „Až na to že se mě právě někdo pokusil zabít.“ To už Judase Priesta pomalu začalo zajímat. „Zabít? A seš si kurva do piči jistej?“ „No, řek bych že jo,“ ujišťoval ho nevzrušeně Brutal. „Myslí si to i Zdendor.“ Judas Priest sáhl po nové cigaretě a významně povytáhl obočí. „No tak to je kurva jiná. Když si to myslí i Zdendor...“ „Hele ty vole Judasi,“ skočil mu Brutal do řeči, „vono de v podstatě vo to, že asi máme na malér zaděláno všichni vod Kulatýho Stolu!“ „Mě se ale ještě piča nikdo zabít nepokusil...“ Brutal ho probodnul pohledem. „To příjde, neboj! Nejlepší by bylo, kdybys mohl přiletět na Arachnor, mohli bysme se dohodnout na dalším postupu. Pokud ovšem nepovažuješ flákání se za důležitější!“ „OK, OK, pičo přiletím, nemusíš se přece hned tak čertit jen kvůli takovýmu bezvýznamnýmu faktu, že se tě nějakej šulín s ochablou erekcí pokusil sejmout. Dyť se mu to nepovedlo, nemusíš bejt hned tak Nasranej, protože...“ Brutal radši ukončil spojení. Judas Priest aktivoval navigační systémy své lodi a vydal se na Arachnor. Arachnor byla gigantická kosmická stanice téměř planetárních rozměrů, kterou si Toburané vybudovali pro případ ohrožení jejich planety. Judas Priest se podivil, co tam Brutal vlastně má co pohledávat. Ale ať je to jak chce, brzy se to dozví...

Judasova kosmická loď si to na UNP pohon (Umírněně Nasraný Pohon) svištěla napříč Galaxií mimoprostorem ekvivalentem 1000 násobné rychlosti světla v reálném časoprostoru, když se její interiér náhle prudce otřásl. Judas Priest stačil v duchu proklít už přeci jen trochu přesluhující tlumiče reality, ovšem v zápětí se ozval poplach. Lodi hrozilo že se objeví v plné realitě v letu nadsvětelnou rychlostí. Tak vyběhané ale ty tlumiče zase nebyly. "Kurva do píči!", zařval Judas na palubní počítač. "Mimoprostorová mina!" Loď pohybující se ohromnou rychlostí mimo prostor a realitu je pro vnějšího pozorovatele totiž naprosto nezjistitelná. Prakticky pro něho neexistuje. Jisté indicie o jejím pohybu však přeci jen existují. Nasranostní pohon vyžaduje, aby se s jistou matematicky definovatelnou periodicitou chaotičnosti kosmická loď ocitla v reálném prostoru (v tomto momentě jsou zapotřebí tlumiče reality). V případě že se útočníkovi podaří vypočítat místa matearializace (což vyžaduje značnou dávku nejen matematického umění, ale i štěstí a znalost místa startu a ukončení letu), lze i proti takové lodi vést útok. Proti isarnským lodím na Nasranostní pohon je nejúčinnější (a také se v Galaxii nejvíc používá) takzvané Buzerační pole, které se nastraží v místě příští materializace. Isarňané se této zbrani dosud nenaučili čelit, neboť s sebou přináší pro loď i posádku tak nepřiměřeně drastické účinky jako například přemazání všech ultra metalových, heavy metalových, death metalových a trash metalových nahrávek v palubní fonotéce (jinou hudbu Isarňané více méně neposlouchají) takovými zvrhlostmi jako jsou Blinking Fuck, Britney Fears, Madhona Vyhoňa, Michal Onan David, Lucie Shnilá a Tepliel Hnůjka či Kelly Debily a samozřejmě Dýdžej Hovno s Bon Džovei. Mimo to je narušena činnost Nasranostního pohonu a loď se ocitá v realitě. Potom záleží na technické kondici lodi a stavu Nasranosti její posádky, zda vypadne z mimoprostoru v plné rychlosti a přemění se v kvanta energie nebo se nouzovým systémům podaří udržet loď mimo realitu alespoň po nezbytně nutnou dobu jejího zpomalení pod rychlost světla. Nouzové zpomalení po takovémto útoku je však pro posádku spojeno s tak nesnesitelnými bludy, že mnoho Isarňanů radši volí dobrovolnou hrdinskou smrt a o záchranu se ani nepokusí, prostě odpálí Nasranostní reaktor, což dosti často mívá za následek i zničení útočníka. Během nouzových procedur je totiž loď i její posádka exponována silným a nestabilním polem nereálna. Vzhledem k předchozí saturaci lodi Buzeračním polem je pak posádka vystavena pocitu osobního setkání s výše uvedenými buzeranty. Judas Priest byl však naštěstí výskytem miny tak překvapen a hlavně Nasrán, že nejen že nestačil provést samozničení, ale vygeneroval i dostatek Nasranosti pro zdárný průběh nouzového zpomalení.

Judas Priest měl náhle dojem že bezvládně leží na měkkém růžovém kanapi v křiklavě žlutém pokoji. Nemohl uvěřit že taková kombinace barev vůbec může držet po hromadě. Potichu k němu doléhala jakási přeslazená melodie a hlas, který oslavoval pouto přátelství mezi dvěma chlapci. Z nenadání se nad ním objevila mužská postava oděná v kožichu. Byl to Leoš Mareš. Olízl si rty a chystal se sednout si k němu na kanape. Judas Priest pocítil náhlou potřebu na dávení. "NE! KURVA DO KUNDY VOSLIZLÝ, NE!" Prudce mrštil rukou a ten pohyb ho jakoby stáhl s sebou. Přetočil se a jako by padal do prázdnoty. Ulevilo se mu. Ne však na dlouho. Z mlžného oparu se vynořil v posteli vedle neostré humanoidní postavy. Bál se otočit hlavou a zjistit kdo nebo co to je. Postava se však ukázala sama. Posadila se mu na hrudník. Byla to Madonna. Judas Priest si uvědomil že takhle z blízka příliš přitažlivě nevypadá. Její pleť, i když pěstěná, již vykazovala známky stárnutí. Madonna se sklouzla po jeho těle a začala mu ho kouřit. Judase notně překvapilo, že se mu vůbec postavil. Potom ho nutila provádět takové prasárny, o nichž ani nevěděl že se dají dělat. To nejhorší však mělo teprve přijít. Za Madonnou se vynořil Dýdžej Hovno. Nahý a viditelně vzrušený. Judas Priest se poblil a zmobilizoval všechny zbytky své isarnské Nasranosti. Náhle se mu v ruce objevil jeho prastarý meč z modré duirské oceli. Pocítil nevýslovnou úlevu. Vyrazil ze sebe duirský válečný pokřik, odkopnul Madonnu a mohutným rozmachem rozpoltil Dýdžejovi lebku. Na oddych však neměl čas. Do místnosti, která najednou vypadala jako pracovna Bílého domu, se vřítil Georges Bush junior oděný v negližé s kapelou Blinking Park v patách. Na konfrontaci však již naštěstí nedošlo, neboť loď již zpomalila natolik, že pole nereálna mohlo být vypnuto.

Judas Priest, náhle procitnuvší z bludů způsobených kombinací Buzeračního a Nereálného pole, si uvědomil že sedí zpocený v pilotním křesle před poblitou palubní deskou. Hřbetem ruky odhrnul zvratky a aktivoval útočné systémy lodi a NSSDT pole. Palubní senzory odhalily arschlochskou kosmickou loď ve vzdálenosti asi deseti světelných minut. Byli ve Sluneční soustavě. Arschlochská kosmická loď se nacházela ve sféře gravitačního vlivu Marsu. Judas Priest si vzpoměl na svou fonotéku a nahodil lineární částicový motor, aby se s ní mohl, pln nefalšované Nenávisti a Záště, utkat v leteckém souboji.

Brutální přetížení ho zatlačilo do sedačky. Už ve vzdálenosti jedné světelné minuty začal palcem drtit spoušť leaserového kanónu. Arschlochskou loď sice několikrát zasáhl, energie zbraně však byla na takovouto vzdálenost tak rozptýlena, že se na jejím plášti nezanechala téměř žádné stopy. Takové štěstí však bohužel neměla pozemská kosmická sonda Mars Explorer, která se ocitla v nesprávný čas na nesprávném místě. Arschlochská kosmická loď se úhybným manévrováním dostala dosti blízko marťanské atmosféry a byla přinucena vstoupit na jeho orbitu. Judasova kosmická loď se díky NSSDT její posádce na okamžik ztratila. Judas Priest to věděl. Za cenu kritického přetížení palubního energetického systému změnil kurs, přiblížil se jí ze zadu a NSSDT pole vypnul. Překvapená posádka arschlochské lodi instinktivně vyrazila proti němu, usuzujíc že nejlepší obranou je útok. Zákony nebeské mechaniky jsou však neúprosné. Ani výkonné motory arschlochské lodi nemohly pomoci udržet výšku. Tím že vyrazila opačným směrem než se pohybovala po orbitě, přišla o část své kinetické energie a vnořila se do řídké, leč rozsáhlé atmosféry Marsu. To bylo přesně to, čeho chtěl Judas dosáhnout. Dobře věděl že arschlochské lodi jsou velmi odolné a dobře vyzbrojené a ačkoliv má jeho loď lepší dynamické vlastnosti, v případě přímé konfrontace ve volném prostoru by v souboji s ní patrně moc nepochodil. V atmosféře se však karta obrátí. Všechny isarnské kosmické lodi jsou totiž koncipovány jako aerokosmoplány a jsou schopny vést i klasický manévrový vzdušný souboj, zatímco těžké arschlochské lodi jsou v gravitačním poli odkázány pouze na své motory a nemotorný vztlakový trup. Obě lodi se vnořily do Marsovy atmosféry jako dva meteory. Judas Priest spustil atmosferické motory a tangentou se dostal za svého protivníka. Ten naplno využíval své nouzové chemické raketové motory, aby mohl uniknout zpět do kosmu. Judas Priest však neváhal. Přiblížil se dostatečně blízko pro použití vysoce účinné plasmové zbraně. Zásah poškodil arschlochské lodi jeden raketový motor. Se zbylými dvěmi bylo nemyslitelné aby při dané rychlosti a výšce dosáhla spásné orbity. Její posádka to patrně vzala na vědomí a vydala se k povrchu planety. Spásu hledala v ohromné proláklině, pozemšťanům známé jako Veles Marineris. Judas Priest však svou kořist neustále pronásledoval. Protože plasmovou zbraň mohl opět použít až po patnácti sekundách, pálil po ní z laserového kanónu. Ten však proti obrněnému plášti příliš účinný nebyl. Podařilo se mu pouze odstřelit několik panelů z pohonné sekce. Arschlochský stroj však zdaleka ještě bezbranný nebyl, když zpomalili na tolik že pominulo největší tepelné namáhání, obrátil proti Judasovi svá pozitronová děla. Judas Priest pomocí NSSDT mátl svou polohu, avšak věděl že je jen otázkou času kdy se arscschlochské senzory zkalibrují a NSSDT pozbyde účinnosti. Pak stačí jediný zásah. Varovné pípnutí upozornilo že arschlochské senzory se právě na jeho NSSDT zkalibrovaly. Neslušně zaklel a maskování vypnul. Prudkou změnou svého signálu tím získal nějaký zlomek vteřiny kdy na něho nebudou moci mířit navíc. Provedl prudký vertikální obrat ne nepodobný "kobře" a vzdálil se z dostřelu, tím však také vyloučil možnost střílet proti protivníkovi plasmovou zbraní. Judas Priest se přimknul pár metrů nad terén a snažil se dosáhnout průrvy jako první. Vnořil se do ní rychlostí beroucí dech a měl co dělat, aby se nerozplácl o její protější stěnu. Výpočetní centra obou lodí byla natolik zahlcena ohromnými relativními rychlostmi vůči nebezpečně blízkému terénu že pro sledování protivníků jim prostě nezbývala kapacita. Teď to tedy byl klasický letecký souboj. Judas Priest neustále odhadoval polohu arschlochské lodi a nakonec se nemýlil. Vnořila se do kaňonu od jeho východního konce. Letěla přímo proti němu, jejich relativní rychlost byla teď téměř dvanáct tisíc kilometrú v hodině. Judas Priest z ní viděl vlastně jen dým z poškozené zádě. Zaměřil plasmový kanón. Věděl že kvůli rychlosti sbližování musí zbraň odpálit daleko před jejím praktickým dostřelem. Stiskl spoušť a prudce přitáhl řízení. Zásah. Arschlochská loď proletěla oblakem nabitých částic letících relativistickou rychlostí. Judas Priest provedl překrut, který ho opět vynesl téměř do třiceti kilometrové výšky a s údivem si uvědomil že arschlochská loď se stále drží ve vzduchu. "Piča, ta teda snese dost potrestání!" Otočil se k dalšímu útoku. Toho však již nebylo třeba. Arschlochská loď nouzově přistála na dně průrvy.

Judas Priest se znovu vnořil do kaňonu. Je tak hluboký, že na jeho dně je dostatečný atmosferický tlak, aby se tam udržela voda v kapalné formě. Žel, sluneční paprsky jeho dna málo kdy dosáhnou, tudíž je tam takový mráz, že je to stejně prakticky vyloučeno. Judas zaparkoval svou loď několik kilometrů od arschlochské, schované za skalní stěnou a vydal se k ní pěšky, oděný v raponidinovém skafandru a vyzbrojený kombinovanou palebnou platformou NasrAaTHoR vz. 666. Byla to poměrně velká a těžká zbraň, nicméně její přednosti ospravedlňovaly jakékoliv úsilí spojené s jejím nošením. Pracovala, jak jinak, na Nasranostní energii a její primární zbraní byl výkonný ultrafialový laser. Dále byl k dispozici kulomet používající odlehčené průrazné/vysoce explozivní střely, kompenzujízící jejich nízkou hmotnost extrémně vysokou úsťovou rychlostí a pak tu byl zabudovaný též konzervátor Nasranosti, pracující trvale v turbo modu, zneškodňující protivníka odstraněním jeho veškeré Nasranosti (pokud se proti tomu nenaučil vytvářet mentální blok, což uměli všichni Isarňané a většina Toburanů). Doufal že zbraňový systém arschlochské lodi byl vyřazen z činnosti, nicméně sám bude představovat menší cíl než kdyby vedle ní přistál s lodí.

I z dálky tří kilometrů působil vrak arschlochské lodi impozantně. Byla to poměrně moderní útočná loď a její rozměry dosahovaly rozměrů největších pozemských tankerů, to znamená že byla asi pět set metrů dlouhá a téměř sedmdesát široká. Judas Priest se až zachvěl při pomyšlení že se s ní pustil do křížku se svým kosmoplánem měřícím na délku necelých třicet metrů. Přiblížil se asi na sto metrů. Nezdálo se že by její obranné systémy ještě fungovaly. Proto jen proklel všechny Arschlochany až do šestistého šestašedesátého šestého kolene a došel až k ní. Všiml si že její přetlakový trup je na několika místech prasklý. Inu ultra přehřátá plasma a tvrdé přistání si vybralo svou daň. Judas Priest však věděl že uvnitř lodi mohlo za tlakovými přepážkami přežít dost Arschlochanů na to aby mu rozmrdali prdel. Laserovou zbraní prorazil zámek jednoho z průlezů a vstoupil do lodi. Bioluminiscenční osvětlení na stěnách dosud fungovalo, takže se po krátkém zaváhání vydal do velína lodi, doufaje že ho tam dovedou ukazatele směru, pokud se mu správně podařilo přelouskat areschlochskou abecedu. Bouhužel pro něho se však vydal k ubikacím výsadkářů..

Judas Priest již bloudil útrobami lodi téměř hodinu. Dosud se nedostal do žádného oddílu s neporušenou hermetizací. Cestou minul několik arschlochských těl, někteří z nich měli napůl oblečené skafandry. "Kdo je pomalej jak buzna, asi brzo zdechne!", připoměl si staré isarnské přísloví. Potom došel k průlezu který nemohl otevřít, ačkoliv zámek normálně fungoval. Došlo mu že na druhé straně je patrně zachován přetlak. Možná že jsou tam dosud živí Areschlochané. Bylo mu to jedno. Poodstoupil a namířil na průlez svůj laser. Stačilo několik vteřin expozice koncentrovanou koherentní elektromagnetickou energií a průlez začal svítit. Nejdřív třešňovou červení, potom přes jasně oranžovou až skoro k bílé. Pak povolil. Z místnosti za ním se vyvalil proud trosek a arschlochských těl. Judas Priest nedal těm co přežili ve svých skafandrech pevně přichyceni k čemukoliv co měli po ruce příliš času k oddechu. Okamžitě začal do průlezu pálit z kulometu. "Protřepat, pochcípat!" Pro jistotu ještě hodil do místnosti Zuřivostní granát a pak do ní s klidem v duši vstoupil.

V místnosti za průlezem přežili tři více méně nezranění Arschlochané. Zuřivostní granát si však vybral svou daň a všichni se zmítali v nekontrolovatelném záchvatu Zuřivosti, neschopni jakékoliv činnosti. Judas Priest je všechny odzbrojil a pak jednoho po druhém velkou silou kopnul mezi nohy. Kopnutím dosáhl stimulace jejich nervové soustavy, neboť Areschlochné se od klasických humanoidů odlišují především tím že mají mozek v podbřišku. V případě jejich samců tak řčení "přemejšlet koulema" dostává nový a zcela globální charakter. Areschlochané se přestali zmítat a kouleli na něj svýma očima umístěnýma na ramenou (Areschlochané v podstatě nemají hlavu). Judas Priest na ně mířil svou zbraní a současně přeladil vysílačku ve svém skafandru na univerzální frekvenci. "Proč ste, vy výměšci análních žláz aredosanskýho tchoře, na mě do píči kurva zaútočili?" Zeptal se, hrozivě kývaje svým NasraATHoRem vz. 666. "Kdo si vás kurva najal?!" Nikdo z nich nepromluvil. Judas Priest věděl že s nimi nemá cenu jednat v rukavičkách. Bez rozpaků do jednoho z nich nasypal dávku čtyřiadvaceti projektilů z kulometu. Zbylí dva patřičně znervózněli. "Tak kdo vás do kurev poslal?!", opakoval Judas Priest svou otázku. "Byl to regulérní rozkaz od našeho Vůdce!", promluvil jeden Arschlochan. "Špatná odpověď!", zavrčel Judas Priest a vystřelil mu střeva z břišní dutiny až potřísnily tomu poslednímu skafandr. Ten se zhroutil a začal pištět: "Kurva je to pravda! Přísahám, byl to rozkaz přímo od Vůdce! Nestřílej! Nestřílej kurva!" "Od Vůdce!", Judas Priest si odplivnul, ačkoliv toho v zápětí litoval (byl ve skafandru). "To znamená zasranou válku!" Udeřil Arschlochana pažbou své zbraně do mozku až ztratil vědomí, přehodil si ho přes rameno a vyydal se ke své lodi.

Nejdřív se vydal k Zemi, aby si doplnil svou palubní fonotéku. Pověst praví že se osobně setkal se členy kapel Judas Priest, In Flames, Dark Tranquillity, Iron Maiden a Archetyp a pomohl jim najít i nějakou tu inspiraci a pak opět zamířil směrem na Arachnor, kde se měl setkat s Brutalem.

Arachnor byla gigantická toburanská kosmická stanice převážně vojenského charakteru umístěná v odlehlé části Galaxie. Byla neustále budována za použití materiálu z blízkých asteroidů a již dosahovala téměř hmotnosti pozemského Měsíce, tudíž vytvářela natolik silné gravitační pole, že kosmické lodi u ní mohly vyčkávat na povolení k přistání na orbitě. Přesně to také Judas Priest učinil. Věděl že si ho nejdříve pečlivě prověří. Toburané však byli blízkými spojenci Isarňanů, takže vážnější komplikace neočekával a velitelství Arachnoru po pravdě vylíčil i své setkání s areschlochskou lodí. Povolení k přistání dostal asi za dvě hodiny, bylo mu nařízeno aby přistál v nejpřísněji střeženém sektoru pro vývoj nových útočných zbraní. To ho trochu zmátlo, ale v pořádku vlétl do určených obrovitých vrat hermetizovaného hangáru a přistál v něm. Místo si našel vedle veliké a hrozivě vypadající vojenské lodi. Judas Priest v ní poznal isarnský typ Thor M, na jehož vývoji se také částečně podílel. Byla však očividně doplněna o zbraňové systémy zkonstruované Toburany. "A kurva!", ulevil si. Lecos mu začínalo docházet. Isarňané totiž byli známí tím že vždy uměli vyrábět výkonné, dobře ovladatelné a při tom elegantné stroje, ať už měly jezdit nebo létat. Jejich problémem však bylo že se nikdy pořádně nenaučili konstruovat pancéřování, které dle názoru jejich konstruktérů stroje příliš zatěžovalo a snižovalo výhled a manévrovací schopnosti. Kapitolou samotnou pro sebe byla isarnská výzbroj. Většina jejich lodí byla vybavena tak jako Judasova (Judasova loď byla klasifikována jako NZB (Ne Zcela Bezbranná), v praxi to znamenalo něco jako lehkou loď pro ozbrojený průzkum), tedy nepřilš výkonnými lasery a těžkopádnými plasmovými kanóny. Naproti tomu, pokud Toburané něco pořádně uměli, tak to byly zbraně. Jako první v Galaxii začali používat pozitronová děla a jejich těžké částicové lineární urychlovače neměly konkurenci. Toburské vojenské kosmické lodi byly skvěle vyzbrojené a vyznačovaly se dobře navrženým a rozmístěným pancéřováním. Oproti isarnským však byly vždy o něco těžkopádnější a zvláště při pohybu v atmosféře dost ztrácely. Ačkoliv byli Isarňané s toburany tradičními spojenci, dosud nikdy v historii nedošlo oficiálně, tedy vojensky, ke spojení jejich technologií. I když bojovali bok po boku, vždy svými vlastními zbraněmi. Mohla za to jejich vysoce rozvinutá planetární hrdost.

Judas Priest vyčkal až bude v hangáru obnovena atmosféra a otevřel dvířka své lodi. Naproti mu vyšel chlápek, který byl na první pohled Isarňan. "Co to má do píči znamenat?!", podivil se Judas Priest místo pozdravu, ohledávaje svými zraky loď Thor M. "Menuju se Manowar," řekl Isarňan. "Sem ze zkurvenýho velitelství spojený isarnský obrany. Bude pičo lepší když ti to co se kurva děje vysvětlí pičo Brutal. Nakonec se ty sračky týkají především vás. Isarnská ani toburanská vláda nechtějí přistoupit na vyvolání posraný války, takže vám jenom poskytnou všechny vyjebaný možný prostředky, ale oficiálně nebudou vo ničem z prdele vědět." Judas Priest pohodil hlavou. "Ze Spojeného velitelství?! V tom případě mám pro tebe pičo zkurvenej dárek!" A pohybem prozrazujícím že se v tom docela vyžívá skopnul spoutaného Areschlochana na kovovou podlahu hangáru. Manowar zavolal na velitelství Arachnoru, aby poslali kontráše.

Mezitím dorazil Brutal. "Kdes sebral toho koulohlavce?!" Judas Areschlochana ještě s požitkem kopnul do koulí, jen tak, pro jistotu, aby si snad náhodou nemyslel že ho začal mít rád a odpověděl Brutalovi. "Ale, v takový bachratý plechovce. Bylo tam těch sraček víc, ale po tom co sem se k nim vydal na návštěvu si tenhle jedinej zkurvysyn dokázal udržet původní tvar..." Pro Areschlochana si přišlo několik agentů toburanských zpravodajských služeb. Judas Priest sice věděl že jsou spolu na jedné lodi, avšak věděl také jakým výcvikem museli projít. Nebylo to jen jejich bojové umění, díky němuž dovedli ve zbraň proměnit doslova cokoliv, třeba i protivníkovo přirození, před čím bylo záhodno mít se na pozoru. Snad u každého agenta kontrarozvědky se dřív nebo později rozvine silná profesionální paranoia. A Toburané rozhodně nebyli žádní troškaři ani v tomto ohledu. Proto Judas Priest jen přihlížel jak zoufale vzpouzejícího se Areschlochana odvádějí neznámo kam, s největší pravděpodobností však na jeho poslední cestu. Až když za nimi s kovovým zaduněním zapadly vzduchotěsné dveře, zeptal se Brutala co sním asi udělají. "Co by s ním dělali?" Zasmál se Brutal. "Jestli ví ještě něco co ti neřek, tak teď to určitě řekne. I když můj osobní názor je, že radši řekne i to co neví!"

"A co je pičo tohle?!", zeptal se pojednou Judas Priest ukazujíc na Thor M. "Trochu ste si s tím střepem pohráli co?" Brutal připustil. "Jo, z toho se posereš!" Judas vypadal trochu překvapeně. "Jestli pičo dobře vidím, přidali ste to svoje kurevsky dobrý biomechanický pancířování a vyzbrojili to lineárním urychlovačem a pozitronovýma dělama. Vypadá to teď zesraně dobře, divím se že takhle nespolupracujem dávno, ale nic z čeho bych se měl posrat!" "To příde, neboj," odtušil Brutal. "Posereš se z důvodu, proč k tomu naše vlády přistoupily." "Má pravdu," přisadil si Manowar. "Rozhodli sme se že si kurva vyžerete co ste si do prdele navařili. Nechceme riskovat další zpíčenou meziplanetární válku, takže vás sice budeme kurva do prdele podporovat jak se dá, ale oficiálně budeme mít ruce založený v prdeli. Takže, kurva zkráceně. Máte do píči volnou ruku. Třeba vymažte vnitřnostma toho Měňavce zkurvenou Mléčnou dráhu, ale netahejte do toho kurva ani Tobur ani Isarnu! Teď si počkejte na výsledek výslechu toho sráče." Judase Priesta se zmocnil záchvat kašle: "Kurva, píča, do prdele, kozu jebat, do píči, mrdat tučňáka do ucha, zesrat záchodový prkýnko v Intergalaktikálu! KURVAAAAA!"

Judas Priest s Brutalem se ještě šli podívat na průběh výslechu nebohého Areschlochana. Cestou se k nim připojili dva specialisté na pozemní zabíjení Alice Cooper a Ivan, kteří je měli na jejich misi podpořit. Zatímco Alice Cooper byl Isarňan jehož samotné jméno způsobovalo že se nespojencům Isarny proměňoval obsah střev ve vodu a měl za sebou hezkou řádku úspěšných zabijáckých misí po celé Galaxii, o Ivanovi se toho moc nevědělo. Bylo o něm známo že byl před nějakým časem najat Toburany jako žoldák a že snad pochází ze Země, ale kromě toho že je ryzím profesionálním zabijákem, vyznačující se především ledově chladným uvažováním a schopností zabít cokoliv, kdekoliv a kdykoliv, byly o něm anály němé. Alice Cooper s Ivanem dovedli Judase a Brutala do místnosti, kde mohli poloprůhlednou stěnou sledovat Areschlochanův výslech. Byl vystaven pro Areschlochana nepředstavitelnému psychyckému týrání. Do jeho výslechu se totiž vložili Alice Cooper s Ivanem, pravděpodobně aby Judasovi s Brutalem ukázali co v nich je. Ivan si nebral žádné servítky. Byl mužem činu. Po vstupu do místnosti řekl, či spíše hrozivě zachrčel mezi zuby, jedinou větu. "Ja ubiju etuju tvarj!", a bez jakéhokoliv náznaku, jen tak jakoby mimochodem, se na Areschlochana vrhnul. Popadl ho za ramena a bez větší námahy s ním neuvěřitelnou silou mrštil o zeď až to zadunělo. Když se otřesen zvedal s podlahy, Alice Cooper ho skopl zpět, přišlápl mu paži aby se nemohl skoro pohnout, popadl Ivanem podanou elektrickou kytaru a vybalil na něj "Step On You". O Areschlochanech je známo že že nemají rádi tvrdou hudbu. Dokonce jim působí duševní trýzeň. Areschlochská hudby by se dala nazvat "přihřátou", a tak když zazněla z úst Alice Coopera úvodní slova skladby "You're in my way, you've crossed the line, you're in my face, you're on my case, you really waste my time, don't like your style, don't like your sound. You talk too much....... I WANT TO STEP ON YOU!", Areschlochan se roztřásl a byl by snad ochoten i okamžitě vypovědět vše co od něho žádali, kdyby se ovšem Alice Cooper nerozohnil a nepokračoval Give It Up, No More Mr. Niceguy, Trash, Chop Chop Chop, Time To Kill, Prince Of Darkness, poté se nerozpoměl na svou přítelkyni a nestřihl tam Poisson, Love Is a Loaded Gun a Hell Is Living Without You. Jestliže se při úvodní písni Areschlochan roztřásl, při Give It Up začal řvát. Měl však smůlu, Coop ho bez problémů přeřval. Při Chop Chop Chop se pomočil, při Time To Kill posral, při Prince Of Darkness poblil a pak začal dělat všechno najednou. Bohužel, jakmile zazní živá metalová hudba, upadá kterýkoliv Isarňan v dosahu do stavu jakési euforie a má nepřekonatelnou touhu se přidat. Proto se metalové koncerty na Isarně také stávají doslova globální záležitostí a trvají třeba celý týden, dokud celá její populace nepadne vysílením. Judas Priest nezadržřitelně pronikl k Alici Cooperovi a připojil se k němu. Rozšířil repertoár o Between The Hammer And The Anvil, Heavy Metal, Machine Man a One On One. Dál se nedostal. Areschlochanův nervový systém byl vystaven takovému tlaku, že mu explodoval mozek. Nejdřív se nafouknul, pak praskl a potřísnil vše v místnosti. Alice Cooper s Judasem Priestem tím byli poněkud vyvedeni z míry, přestali metalizovalt a začali se chlámat. Plácli si rukama a řekli si jakej to byl zkurveně dobrej nářez. Ale že z těch sraček co vylítly z koulohlavce se jim pičo chce blejt.