NASRAT! 2

30/01/2015 09:22

Díky aerodynamické koncepci umožňující v atmosféře letět hypersonickou rychlostí byla i přistávací rychlost Judasova stroje poněkud vyšší. Nakonec to byl i jeden z důvodů proč byl opatřem zařízením pro kolmé přistání. Nyní musel Judas na finále klesat rychlostí asi 550 km/h a dosednout při 470 km/h, což vůbec nebylo jednoduché na klasické VPD zjevně nepočítající s provozem aerokosmických prostředků a při přistávací hmotnosti něco málo přes tři sta tun. "Touchdown!", ohlásil palubní počítač. Bylo to poněkud zbytečné. Roztočení kol hlavního podvozku pocítili všichni. Z kol týraných takovým náporem, ač byly vyrobeny z rapodionu, se vyvalil mohutný oblak kouře. Ten se sice podařilo částečně zakrýt polem NSSDT, nicméně stopy jež osumnáct kol podvozku na dráze zanechalo, zamotalo hlavu nejen údržbě a vedení letiště, nýbrž i ministerstvu vnitra a místní komunistické buňce. Mohutné osmidiskové brzdy ze speciální žáruvzdorné slitiny se rozpálily do běla, aby na třech kilometrech absorbovaly ohromnou energii vzniklou kombinací vysoké přistávací rychlosti a velké hmotnosti. Díky aktivnímu odvětrávání kotoučů se stroj podařilo zastavit ještě před koncem dráhy. Judas Priest sjel z VPD a zaparkoval na trávu v odlehlejším koutě letiště tak, aby jedno křídlo vyčnívalo přes plot.

"Dobře," řekl Bodie. "Je čas se pozdravit se soudruhama." Ještě jednou zkontroloval falešné pasy vystavené CI-5 a pomohl Judasovi dostat jeho motorku přes křídlo a plot. "Teď mám důležitou schůzku v porodnici někde na druhým břehu řeky, nejdýl za hodinu pozemskýho času," řekl Judas Priest. "S kým?" "S Jerseyem. Jestli byl Chcngx vyladěnej na správnou vlnu, tak by se měl teď někdy narodit." "A k čemu potřebuješ mít schůzku s novorozencem?", kroutil nechápavě hlavou Bodie. "Co se od něj dozvíš?" "Nedovím se vod něj samozřejmě nic," děl Judas, "de vo to že bude pořádně Nasranej. Potřebuju do tohohle," ukázal na konzervátor nasranosti, "nachytat posraně moc Nasranosti, jestli chci znovu spustit Nasranostní reaktor."

Judasova nabušená motorka shodou okolností ne nepodobná devítistovce Ducatti si to prorachtala Řepy, kde jednou bude stát slavné sídliště, aby v něm vznikla dílna a posléze proslulá stáj Formule 1 (a ještě později se do Řep přestěhuje sídlo evropské vlády, ale to jen tak na okraj), minula zchátralý Richtrův pivovar, motolskou nemocnici a místo kde jednou bude stát areál ČVUT, kde vznikne světoznámý klub dr. Voják a Plzeňskou ulicí se blížila ke Smíchovu. "Něco mě napadlo Chcngxi," řekl najednou Judas. "Nemůžeme tím že tady změníme nějaké skutečnosti změnit náš osud v našem světě?" "Na to je složitá odpověď", pomyslel si Chcngx. "Na co konkrétně myslíš?" "No teď konkrétně na to že vtrhnem do porodnice a budeme nasírat Jerseyho. Jestli se to na něm později neprojeví a jestli pak bude stejnej jakýho ho známe." Chcngx se na chvíli odmlčel. "Jistě že se to na něm projeví. Vlastně už projevilo. Znáš ho právě takovýho jaký je právě pro to že ho teď budem trochu nasírat!" "Hm, dobře. Sice tomu pičo úplně nerozumím, ale věřím ti." Projeli kolem Anděla, vlastně tenkrát Moskevské a přes most se blížili ke Karlovu Náměstí. "Nechtěl bych ti do toho kecat Judasi," řekl pojednou Bodie, "ale taková ta kulatá značka co byla na začátku ulice, taková ta červená s tím vodorovným bílým vobdélníčkem, zanamená že v tomhle směru tam nesmíš. A taky to, že si budem muset popovídat s tamhle těma pánama v zelených uniformách!" Judase zastavil "příslušník" VB. Judas si sundal helmu a zazubil se na něj. "Co chceš ty pičo zelená?!"

Příslušník zrudnul a zalapal po dechu. Chvíli se snažil promluvit, ale podařilo se mu ze sebe vydat jen: "Co si to sakra..." Konzervátor Nasranosti pípnutím oznámil že zaznamenal hodnotný zdroj Nasranosti. Judas Priest na něm stisknul tlačítko umožňující doslova vycucnout z vybraného objektu, který se proti tomu nenaučil vytvářet mentální blok, naprosto všechnu Nasranost. Konzervátor zřetelně zahučel a jeho trobodonidové supravodiče přetížením krátce oranžově zažhnuly. Trobodoniové supravodiče jsou vůbec zajímavé objekty. Zachovávají si supravodivé vlastnosti až do 666 °C a bez nich by nebylo možno žádným způsobem převádět Nasranost. Jsou o to zvláštnější že se jedná vlastně o plod zvláštní krystalické rostliny vyskytující se na poslední planetě obíhající kolem isarnského slunce, jemuž Isarňané říkají Řaches. Dosud se isarnští vědci nedohodli, zda se opravdu jedná o živou rostlinu nebo je to jen výsledek zajímavé elektrochemie při teplotách blízkých teplotě samotného reliktního záření. Nicméně podstatnější momentálně je, že příslušník náhle zplihnul. Z očí se mu vytratil vražedný výraz a po tváři se mu rozlil úsměv značící dosažení pokročilého stavu vyrovnanosti. "Jen jeďte," mávnul rukou, "když je dnes tak hezky." Judas odjel směrem na Zemskou nemocnici, zatímco odesraný příslušník se vrátil ke svému kolegovi do žlutobílého Žigula s nápisem VB, aby mu sdělil že ho má doopravdy rád. Ten s ním okamžitě za zuřivého houkání a se zapnutým majáčkem vyrazil k obvodnímu lékaři. "To bylo dobrý," poklepal uznale Judase Priesta po zádech Bodie. "To jo," souhlasil Judas, "ale má to i svý stinný stránky, nechtěl bych u něj bejt moc blízko řekněme tak za patnáct minut." "Proč?" "Protože odstraněním Nasranosti se sice stane dočasně vyrovnaným, ale brzo dojde ke zlomu. Jeho nervovej systém běží bez Nasranosti na prázdno a složí se. Chvíli ze sebe bude vydávat nejapný nic neříkající skřeky a pak se vzpamatuje. Jenže současně vyprodukuje tolik Nasranosti že bude asi půl hodiny řádit jak posranej uragán s bleskem v prdeli." "To ale s tím novorozeným Jerseyem přece udělat nehodláš?" "Ne," usmál se Judas. "Konzervátor v normálním režimu ukládá jen Nasranost kterou nervovej systém normálně emituje. Takže mu nevezmu nic víc než kolik z něj odchází normálně, ale i tak to bude dost. Když se děcko narodí, je Nasraný opravdu hodně. A co teprv takovej Jersey."

"Judasi, právě opouští dělohu," ozval se Chcngx. "Jo, však už sme před porodnicí!" Zaparkovali motorku a vtrhli do vnitř. Chcngx je navigoval až ke dveřím příslušného sálu. Tam narazili na postavu v zeleném chirurgickém plášti. Ona postava by snad mohla působit dojmem místního zaměstnance, kdyby ovšem neměla velké temně rudé oči, zašpičatělé uši a namodralé zuby. Zkrátka vypadala jako Isarňan. "Kurva!", zařval Judas Priest. "To je přece sestřenka Iron Maiden!" "Je to sice ona," pomyslel si telepaticky Chcngx, ale je z TOHOTO kontinua, takže to vlastně tak úplně není tvoje sestřenka." Iron Maiden jim přátelsky pokynula. "Čekám tu na vás. Právě sem vodrodila Jerseyho, pojďte si nakonzervovat Nasranost. Na vysvětlení bude čas později." Iron Maiden otevřela dveře sálu a se slovy "my vám ho hned vrátíme paní", odebrala Jerseyho své matce. Jerseymu se to samozřejmě moc nelíbilo. Byl z toho pořádně Nasranej. Judas mohl být spokojen.

Judas Priest s Bodiem a sestřenkou Iron Maiden si sedli na lavičku v atriu porodnice. "Kde ses tu ksakru vzala?", zeptal se Judas své sestřenky."Docela jednoduše. Nejdřív se v našem kontinuu zhmotnilo tvoje třetí varle a promluvilo lidským hlasem. V podstatě řeklo že budete mít na Zemi nehodu a budete mít problémy s návratem do svého kontinua. Vono se nezjevilo mě, ale tobě v tomhle kontinuu, takže vlastně Jerseymu. Ten Jersey, kterej vám teď poskytnul Nasranost je vlastně váš Metalion." Judas se na lavičce už notně vrtěl. "Sice ti sestřenko vlastně vůbec nerozumím, ale pokračuj." "No, rozhodli jsme se že někdo poletí na Zemi aby vám trochu připravil cestu. Po zvážení možných rizik ovlivnění se sebe samým skrz časoprostorové spojnice nakonec neletěl Jersey, vlastně ty, ale já." Iron Maiden se na chvíli odmlčela. "A jestli by tě to zajímalo, já jsem vlastně v jiném časoprostoru jistou keltskou kněžnou, která je zas ve vašem Isara..." "Do prdele! Sakra!", zaklel Judas. "Dobře," řekl Judas když se trochu uklidnil. "Ale to ještě nevysvětluje jak ses dostala na Zemi. Mým, teda v tomhle kontinuu Jerseyho, kosmoplánem na Nasranostní pohon? Pokud jo, mohlo by se nám náš Nasranostní reaktor podařit nahodit pomocí jeho reaktoru." Iron Maiden zavrtěla hlavou. "Bohužel, i kdyby jsem s ním přilítla, nedalo by se to provést. Reaktory nejsou kompatibilní. Nedá se provýst přenos Nasranosti z jednoho na druhej, musíte Nasranost nasbírat pomocí vlastního vybavení. Mě sem přivezl jeden zajímavej týpek z planety Qed. Jeho loď pracuje na pricipu NPSMZA." "NPSMZA?", podivil se Judas Priest. "O tom slyšim sakra prvně! A kdo to vlastně je?" "Znamená to princip Nemožnosti Předem Stanovit Množství Zkonzumovaného Alkoholu!", ozvala se lidským hlasem lavička pod nimi. "Dovolte prosím abych se představil. Jsem Alfonso Borsalino, mé pravé jméno je vlastně Viktor, ale tím jménem si začnu říkat až ve vašem kontinuu." "No sakra ovšem!", zvolal Judas. "Qeďan. Jediný bytosti existující současně pouze v jednom kontinuu. Dovedou měnit svůj tvar dle libosti a spolu s lodí se protáhnou i nejtěsnější časoprostorovou spojnicí. My bysme se ale neprotáhli. Potřebujeme doprdele jinej způsob transdimenzionální přepravy." "Já se s ním klidně protáhnu," oponoval Chcngx. "Protáhnu se s ním a mohl bych se v naší realitě pokusit najít pomoc." "Správně," souhlasil Alfonso Borsalino. "Já s Chcnxem projdeme do vaší reality a zorganizujeme záchrannou výpravu. Nejspíš pro tebe Judasi objednáme místo v Restaurantu Na Konci Vesmíru. Je vybaven časoprostorovými turbínami a když se ti podaří nahodit Nasranostní pohon, nebude pro tebe problém dostat se k místu kde se materializuje v tomto kontinuu. Až sem pro tebe totiž sám nedoletí, to přece víš." "Jo vim," řekl Judas. "Umí se pohnout jen skrz dimeze. V rámci dimenze skoro ne."

Judas Priest se tedy rozloučil se svým přítelem Chcnxem a předal kelímek s prošlým jogurtem a jeho kulturou Alfonsu Borsalinovi, nyní maskovanému jako mamut. Ten si naštěstí svůj omyl včas uvědomil a transformoval se do podoby ledničky Elektrolux. Když zjistil že ani to nebude to pravé, vzal na sebe podobu důstojníka sovětského ponorkového loďstva ve které nastoupil do své lodi mající momentálně tvar i velikost nedopalku. "Já teď zůstanu tady," řekla Iron Maiden. "Až budeš pryč,

Judas Priest s Bodiem tedy odjeli zpátky na letiště aby přespali v kosmoplánu. Judas dal nažrat lensaqorům a při pohledu na měřič jimi emitované Nasranosti opět neslušně zaklel. "Co zas máš?", otázal se ho Bodie. "Ale, zdá se že si začínají zvykat na život na suchu. Přestávaj bejt Nasraný, ale já to vyřešim. Dám jednomu napít a druhej se na něj bude koukat. Bude strašně Nasranej že nedostal taky." Ráno se Judas s Bodiem vydali do Tábora, kde podle udané adresy vyhledali Brutala (i když v téhle realitě to byl vlastně někdo trochu jiný). Nebylo příliš těžké ho najít. Běhal kolem baráku s lukem a šípy a hlasitě haněl jakéhosi Kolumba a křesťany. Judas k němu přišel a zeptal se ho proč nemá rád Kolumba a křesťany. Brutal ho probodnul pohedem. Konzervátor Nasranosti pípnul. "Protože ti hajzlové vyvraždili všechno čeho se svýma špinavejma pazourama dotkli! Nebejt těch hamižnejch sráčů, svět by byl dodnes bohatší o jednu vyspělou civilizaci." "To je pravda," přilil oleje do ohně Bodie. "A nemusíme chodit jen ke Kolumbovi a Novému světu. Ti křesťanští sráči zlikvidovali i spoustu kultur přímo tady v Evropě..." Nemá cenu uvádět celý rozhovor. Zkrátka si všichni tři společně svorně zanadávali na všechno co je sralo a společnými silami zcela zaplnili zbývající volnou paměť konzervátoru Nasranosti. Když asi po osmi hodinách skončili, Judas a Bodie se srdečně rozloučili s Brutalem a odjeli zpět do Prahy na letiště ke kosmoplánu.

Judas Priest připojil pomocí převaděče Nasranosti konzervátor k reaktoru. Trochu se mu při tom chvěly ruce. "Víš jakej je největší probléme čerpání energie z toho posranýho vakua?", otázal se Bodieho. "Jestli se mám přiznat, tak o tom teda moc jasnou představu zrovna nemám." "No," děl Judas, "jestli se teď něco posere, tak to nevodserem jen my dva a tenhle tříset tunovej drobeček. Dokonce ani ta vaše Země by v tom nezůstala sama. Víš jak vypadá exploze zkurvený hypernovy? Uvolněná energie by byla kurevsky podobná!" Na Bodieho to až takový dojem neudělalo. Byl spíš mužem činu a pokud věděl co je to hypernova, pak si určitě nedovedl představit jaké jsou asi energetické bilance při explozi jedné z nich. Judas Priest odčerpal z reaktoru tritium a spustil odpočítávání. Asi tři minuty a všechna Nasranost nahromaděná v konzervátoru bude během několika zeptosekund převedena na Nasranostní pole, které se jako přílivová vlna přežene reaktorem a zaplašením všech zbylých částic, kvant energie i prostoru a reality jako takové v něm opět nastolí podmínky blízké fyzikálnímu vakuu. Judas Priest popadl téměř plnou lahev "Mimoprostorového Trhače Vnitřností", což byl ten nejdrsnější dryják co se dal v Galaxii sehnat (byl to 99,999% ehtylalkohol, pod jiným obchodním názvem se tentýž výrobek prodáva jako technický líh) a během neuvěřitelně krátké chvilky v ní vytvořil ethylalkoholové vakuum. Potom se svalil do křesla a upadl do sladkého bezvědomí. Jeho chování poněkud vyvedlo z míry i Bodieho, který si vzpoměl na výcvik pro případ jaderného útoku a lehl si co nejdál od reaktoru na břicho s hlavou pod pažemi a s nohama směřujícími k předpokládanému epicentru výbuchu. Tři minuty uběhly. Z reaktoru se ozvalo silné, jakoby kovové zadunění provázené namodralým světlem. To reaktor opustily zbytky částic rychlostí vyšší než je rychlost šíření světla v atmosféře. "V reaktoru panují podmínky blízké fyzikálnímu vakuu. Reaktor je plně připraven k provozu.", oznámil palubní počítač.

Bodie si také otevřel jednu lahev MTV (Mimoprostorového Trhače Vnitřností) a svalil se vedle Judase. Když se oba probrali, podivil se Bodie, že i když o sobě zrovna nemůže prohlásit že je úplně fit, nepociťuje až takové následky, jež by očekával po té co se prochlastal do bezvědomí. "To je jednoduchý," zasmál se Judas. "Je to čistej líh. Nevobsahuje vůbec žádný příměsy, jako třeba vodu. Z tý je člověku potom na blití..." Judas Priest nahodil všechny palubní systémy a vyměnil poškozené existenční transformátory mimoprostorových motorů. Existenční transformátory využívají kvantové mechaniky v dosud nejmaximálnější míře. Jak známo, relace mezi energií a hmotou je velmi komplikovaná. Podle kvantové fyziky je hmota jen jistým stavem energie. Vlastně i všechny pevné látky a jejich stavební kameny, subatomární částice, neustále kmitají mezi bytím a nebytím v hmotném světě. Tady řčení "Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky" dostává poněkud globálnější význam. Není totiž okamžik po okamžiku stejného atomu ani například v samotném našem těle. Existenční transformátory využívají tohoto jevu a vnášejí do procesu nebytí a obnoveného bytí jistý prvek přesně vykalkulovaného chaosu, umožňující setrvat poněkud déle ve stavu nebytí a protože ve stavu nebytí přestává existovat hmotnost, lze lodi udělit fenomenální rychlost překračující mnohonásobně rychlost světla. Spotřeba energie při tomto druhu cestování je ovšem enormní, pokrýt ji dovede pouze čerpání energie z vakua, v našem případě Nasranostní vakuový reaktor. Po opravě Nasranostního pohonu byl čas na opravu trysky studeného proudu na pravém proudovém motoru. Judas si do motoru vlezl a zjistil že pouze vypadl konektor od servomechanismu uzavírání dyfuzoru za dmychadlem. Kosmoplán byl tedy opět funkční téměř na 100%.

"A je to," řekl Judas radostně Bodiemu. "Teď tě hodím domů a pofrčím k Restaurantu Na Konci Vesmíru. Sice tam točej příšerný pivo, ale myslím že tentokrát mi tam bude i chutnat." "Co je to vlastně ten Restaurant Na Konci Vesmíru?", otázal se ho Bodie. "No, to je takovej ekonomickej experiment, kterej postavil všechny zákony managementu na hlavu. Je to vlastně špinavá neustále krachující knajpa, potulující se Vesmírem od Velkého Třesku k Velkému Krachu. Hosté si můžou vychutnat Vesmír od jeho počátku až do konce díky tomu, že se jim nalejvá tak strašný pivo že si začnou myslet že musí způsobit konec Vesmíru. A vono skutečně způsobí. Je to jediný pivo v Galaxii, který umí pohnout dějinama. Sice špatným směrem a s pomocí časoprostorových turbín, ale přece." "A jak si tam člověk objedná místo?" "Prostě ve svým časoprostoru uloží na bezpečné místo třeba obyčejný hodinky, třeba na asteroid, jehož dráhu si předem přesně zjistí a při příchodu do Restaurantu přesně udá to místo. Může si totiž bejt jistej že jeho protějšek v jiným kontinuu udělá to samý, ale o tisíce let dřív. Majitelům Restaurantu teda stačí ten předmět v daný realitě vyzvednout a hned mají artefakt neuvěřitelnýho stáří a neuvěřitelný hodnoty..." "Dobře," přerušil ho Bodie. "Než mě hodíš domů, nemohli bysme se prolítnout nad Sovětským Svazem?"

Judasi, přiletí pro mě Jersey z tohohle kontinua, teda vlastně ty z vašeho. Ty by ses se měl vypravit do Tábora. Najdeš tam Brutala a s ním asi i dost Nasranosti pro spuštění reaktoru."